setkat se s Bohem, setkat se spolu, překvapit sespolečně objevovat, hrát si, poznat nové kamarádysouznít, být spolu, vydechnout

Setkání Kána

Co je to Kána?

Kána je týdenní setkání, organizované Komunitou Chemin Neuf, pro páry, které v sobě najdou odvahu vybočit ze zaběhnuté všední rutiny, rozhodnou se na chvíli zastavit ve stále rychlejším rytmu běžného života a dovolí Stvořiteli, aby v jejich vztahu „proměnil vodu ve víno“ (Jan 2:1-11).

Mnohé páry chtějí obnovit manželský svátostný slib nebo prohloubit svůj vzájemný vztah, někteří přijíždějí s touhou oživit komunikaci v páru, jiní zase hledají Boží vůli pro svou budoucnost.

Setkání Kána se za 36 let trvání rozšířilo do více než 45 zemí na pěti kontinentech a účastní se ho zástupci všech křesťanských denominací.

Co nabízí Kána?

 • Čas pro pár
  Srdcem Kány je setkání v našem páru bez nutnosti řešit každodenní provozní záležitosti. Nabízíme vám příležitost být spolu jen sami dva, společně probrat věci, na které vám doma chybí čas, mluvit o svých trápeních, touhách či radostech nebo jen společně mlčet.
 • Čas s Bohem
  Prostředí otevřené Boží lásce nám pomáhá prožívat radost a zakoušet pochopení a vzájemné přijetí i v našich nedokonalostech. Duch svatý dnes, stejně jako v minulosti, buduje naše páry a učí nás milovat a odpouštět si. Využití nabídky účastnit se společných modliteb či liturgie může otevřít cestu k prohloubení nebo (znovu)objevení vztahu k Bohu.
 • Čas s druhými
  Možnost navázat nová přátelství, podělit se s druhými o vlastní zkušenosti a nechat se jimi povzbudit, společně se pobavit i odpočívat.

Pro koho je Kána?

Setkání Kána vychází z křesťanského pohledu na manželství a je otevřeno párům z různých křesťanských církví a denominací. Příslušnost k církvi není podmínkou účasti – zváni jsou i ti, kteří sami sebe za věřící nepovažují, ale křesťanské prostředí jim není cizí. Naše pozvání k objevování významu života v páru se týká nejen manželských párů, ale také svobodných, kteří žijí v partnerském svazku bez dosud uzavřeného manželství.

A co děti?

Na setkání Kána můžete přijet i s vašimi dětmi. Je pro ně připraven program odpovídající jejich věku, který jim umožní navázat kamarádství a něco zajímavého společně prožít. Malé děti (0-6 let) budou během společných částí programu hlídány v místě setkání a v ostatních časech budete spolu. Školáci (do 14 let) prožijí celý týden odděleně v partě svých vrstevníků.

Co můžeme prožít na Káně?

Společně v přednáškách a ve svědectvích otevřeme témata týkající se života v páru a v rodině (komunikace, modlitba, odpuštění, intimita, závazek…). Budeme mít čas podělit se o bohatství i obtíže společného života jak sami dva v našem páru, tak i v malé skupince s dalšími páry. Najdeme si čas i na oslavu radosti z našich párů a rodin.

Co je třeba udělat?

 • vyhradit si týden volna – není možné účastnit se jen části týdenního setkání
 • přihlásit se – zbytečné otálení není na místě, protože je kapacita omezená