Bratrství Kána

Bratrství Kána je společenstvím párů, které prožily letní setkání Kána a chtějí ve spojení s Komunitou Chemin Neuf dále budovat svůj vztah k Bohu a také k sobě navzájem v páru a v rodině. Základy tohoto společenství jsou modlitba, sdílení, bratrský život v malých skupinkách, které se scházejí každý měsíc, a vzájemná křesťanská pomoc.

V průběhu roku jsou připravovány 2-3 formační víkendy tématicky zaměřené na páry a rodiny. Každý rok je párům nabízen také týdenní formační program (Duchovní cvičení podle sv. Ignáce přizpůsobené párům, formace Bratrský život k hlubšímu prožití jednoty v bratrství a komunitního života, Biblický týden k přijetí Božího slova jako základu a zdroje pro každodenní život v páru a rodině).

Členové Bratrství Kána svou službou umožňují dalším párům prožití letního setkání Kána. Dále jsou povzbuzováni k aktivnímu zapojení ve svých farnostech a sborech.

Do Bratrství Kána se páry zavazují vždy na dobu 1 roku s možností prodloužení až na 6 let.