Komunita Chemin Neuf

Setkání Kána organizuje Komunita Chemin Neuf – katolická komunita s povoláním k ekumenismu, která sdružuje bratry a sestry různých křesťanských vyznání. Komunita vznikla z modlitební skupiny v Lyonu (Francie) v roce 1973 a v České republice je přítomna od roku 1998.