Setkání Kána

Co je to Kána?

Kána je týdenní setkání, organizované Komunitou Chemin Neuf, pro páry, které v sobě najdou odvahu vybočit ze zaběhnuté všední rutiny, rozhodnou se na chvíli zastavit ve stále rychlejším rytmu běžného života a dovolí Stvořiteli, aby v jejich vztahu „proměnil vodu ve víno“ (Jan 2:1-11).

Mnohé páry chtějí obnovit manželský svátostný slib nebo prohloubit svůj vzájemný vztah, někteří přijíždějí s touhou oživit komunikaci v páru, jiní zase hledají Boží vůli pro svou budoucnost.

Setkání Kána se za více než 40 let své existence rozšířilo do téměř 50 zemí na pěti kontinentech a účastní se jej zástupci všech křesťanských denominací.

Co nabízí Kána?

 • Čas pro pár
  Srdcem Kány je setkání v našem páru bez nutnosti řešit každodenní provozní záležitosti. Nabízíme vám příležitost být spolu jen sami dva, společně probrat věci, na které vám doma chybí čas, mluvit o svých trápeních, touhách či radostech nebo jen společně mlčet.
 • Čas s Bohem
  Prostředí otevřené Boží lásce nám pomáhá prožívat radost a zakoušet pochopení a vzájemné přijetí i v našich nedokonalostech. Duch svatý dnes, stejně jako v minulosti, buduje naše páry a učí nás milovat a odpouštět si. Využití nabídky účastnit se společných modliteb či liturgie může otevřít cestu k prohloubení nebo (znovu)objevení vztahu k Bohu.
 • Čas s druhými
  Možnost navázat nová přátelství, podělit se s druhými o vlastní zkušenosti a nechat se jimi povzbudit, společně se pobavit i odpočívat.

Pro koho je Kána?

Setkání Kána vychází z křesťanského pohledu na manželství a je otevřeno párům z různých křesťanských církví a denominací. Příslušnost k církvi není podmínkou účasti – zváni jsou i ti, kteří sami sebe za věřící nepovažují, ale křesťanské prostředí jim není cizí. Naše pozvání k objevování významu života v páru se týká nejen manželských párů, ale také svobodných, kteří žijí v partnerském svazku bez dosud uzavřeného manželství.

A co děti?

Na setkání Kána můžete přijet i s vašimi dětmi. Je pro ně připraven program odpovídající jejich věku, který jim umožní navázat kamarádství a něco zajímavého společně prožít.

Malé děti (0-6) budou během společných částí programu, které probíhají bez dětí, hlídány v místě setkání, a v ostatních časech budete spolu. Zvažte prosím, zda vaše dítě toto každodenní odloučení (přibližně 4 hodiny dopoledne a 4 hodiny odpoledne) zvládne.

Školáci (do 14 let) prožijí celý týden odděleně v partě svých vrstevníků.

Co můžeme prožít na Káně?

Společně v přednáškách a ve svědectvích otevřeme témata týkající se života v páru a v rodině (komunikace, modlitba, odpuštění, intimita, závazek…). Budeme mít čas podělit se o bohatství i obtíže společného života jak sami dva v našem páru, tak i v malé skupince s dalšími páry. Najdeme si čas i na oslavu radosti z našich párů a rodin.

Co je třeba udělat?

 • vyhradit si týden volna – není možné účastnit se jen části týdenního setkání
 • přihlásit se:

Aktualizace duben 2024: Bohužel máme v této chvíli už naplněnou kapacitu, ale budete-li chtít, můžete přihlášku vyplnit a budeme Vás evidovat jako náhradníky. V takovém případě se Vám ozveme cca na konci května s případnou nabídkou uvolněného místa. Pokud je Vaše flexibilita ještě větší a jste ochotni čekat třeba až do poslední chvíle, můžete nám o tom v přihlášce dát vědět. Dle zkušeností z minulých let se stává, že se uvolní místo ještě těsně před akcí.

V roce 2024 proběhne Kána souběžně na 2 místech:

 • na Velehradě pro páry s dětmi: přihláška mezi náhradníky zde
 • v Tuchoměřicích pro páry, které přijedou bez dětí: přihláška mezi náhradníky zde

Kána 1-2-3

Chcete se zúčastnit týdne Kána, ale je pro vás obtížné vzít si o prázdninách týden volna? Přihlaste se na setkání Kána 1-2-3! Je to možnost prožít jedinečnost celého týdne Kána, rozloženého do tří vzájemně se doplňujících víkendů.

Sedm dní rozdělených do tří víkendů, ve kterých můžete:

 • objevit znovu smysl života v páru, náš závazek, rodinu v dnešní době, a to skrze různá témata;
 • sdílet s ostatními radosti a těžkosti společného života;
 • objevit, že Bůh působí v našem páru pro naši lásku;
 • společně slavit!

Co lze očekávat? Vyučování, svědectví, čas modlitby, společnou eucharistii, společný čas ve vašem páru, zábavu i sdílení s jinými páry.

Termíny víkendů pro školní rok 2004/2005 budou teprve oznámeny!

Přihlášku a více informací naleznete na webu Komunity Chemin Neuf.