Závazná přihláška na rozlišovací (startovací) víkend Kána